ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 р. №1220)

 

Затверджений у сумі: один мільйон  чотириста п’ятдесять

тисяч  сімсот гривень (1450700)

Голова Рожнятівської

 районної державної  адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ___________________І .Б. Люклян

11 січня 2017 року

                                                                            М. П.

  План асигнувань  (за винятком  надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на  2017 рік

02143583  Відділ освіти Рожнятівської РДА
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Рожнятівського району Івано-Франківської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету –   місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  – 010  – відділ освіти
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету –

( код  та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації  видатків та кредитування  для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільового методу   – 1011090 – будинок  дитячо-юнацької творчості

(грн.)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 148600 148600 148600 130000 130000 95000 55000 50000 50000 50000 50000 49200 1105000
Нарахування на оплату праці 2120 32700 32700 32700 28600 28600 20900 12100 11000 11000 11000 11000 10900 243200
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 14600 14100 14600 6900 400 150 150 150 450 7500 14500 13500 87000
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  
Соціальне забезпечення 2700  
Інші видатки 5000* 1500 1600 1500 1400 1600 1200 700 600 1400 1400 1300 1300 15500
УСЬОГО 197400 197000 197400 166900 160600 117250 67950 61750 62850 69900 76800 74900 1450700

 

Керівник                                                                                                                                                                                                                            ________________Р.Р. Стоцький

(підпис)              (ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу                                                                                                         _______________Н.М. Бойчук
                                                                                                                                                                                                                                                (підпис)              (ініціали і прізвище)

М.П.

 

План асигнувань загального фонду бюджету на 2017 рік