Навчальний план

Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості

на 2017-2018 навчальний рік

 

Рожнятівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості – це позашкільний навчальний заклад, основними напрямками діяльності якого є художньо-естетичний,  туристсько-краєзнавчий, науково-технічний та еколого-натуралістичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної еколого-натуралістичної діяльності, оволодіння практичними уміннями та навичками з основ пішохідного туризму, військово-прикладних видів спорту та організації змістовного дозвілля.

В 2017-2018 навчальному році в БДЮТ  навчається  922 вихованці з 22 загальноосвітніх шкіл району. Всього працює 72 гуртки, з них  – науково-технічного,   – художньо-естетичного,   – туристсько-краєзнавчого, 3 – еколого-натуралістичного напрямків. В закладі працюють 2 відділи: масово-краєзнавчої роботи та методичний.

Класифікація гуртків відбувається за трьома рівнями: початковий, основний, вищий.

Наповненість навчальних груп визначається Положенням про БДЮТ та його Статутом. Як правило, це 12-15 учнів в групі.

Тижневе навантаження визначається навчальною програмою, напрямком роботи і роками навчання. Рівневий розподіл груп є наступний:

початковий рівень:   груп:

основний рівень:   груп:

вищий рівень:  груп.

Основним інструментом реалізації навчально-виховного процесу, засобом досягнення педагогічної мети є навчальна програма, яка передбачає моделювання освітнього простору від початкового рівня навчання до вищого. Навчально-виховна робота в гуртках здійснюється на основі    навчальних програм гуртків, затверджених МОН України.

№ п/п Назва гуртка Напрям роботи гуртка Програма, на основі якої працює гурток Прізвище, ім’я та по батькові керівника гуртка
1. Образотворче мистецтво Художньо-естетичний Навчальна програма « Образотворче мистецтво» (автори Міщенко В. П., Панченко Н .В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) Андрусяк Олександра Богданівна
2. Юні охоронці природи

 

 

 

 

 

Еколого натураліс-

тичний

Навчальна програма

 «Юні охоронці природи»

 (авторський колектив Національного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10901)

Баричка Ірина

Іванівна

3. Граматика ефективного спілкування Соціально-реабілітаційний Навчальна програма  «Граматика ефективного спілкування» (автор Митченко В.І.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902) Баричка Ірина

Іванівна

4. Сучасна хореографія Художньо-естетичний Навчальна програма сучасної хореографії (О.Г. Воробйова, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Владикіна Ольга Володими-рівна
5. Археологічне краєзнавство

 

Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Археологічне краєзнавство», основний рівень (автор Янко І.М.)

Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Вовчук Олег Анатолієвич
6. Пішохідний туризм

 

Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Спортивний туризм», вищий рівень (автори Косило М.Ю., Мороз М.В., Мороз Р.М., Ільницький М.М.)

Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Вовчук Олег Анатолієвич
7. Спортивний туризм Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Пішохідний туризм», основний рівень (автори Сабада С.Й., Ласитчук Ю.М.)

Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Вовчук Олег Анатолієвич
8. Релігієзнавство. Історія релігії Дослідницько-експерементальний Навчальна програма
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ (автор Мороз Л. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 05.06.2013 № 1/11-9556)
Головчак Катерина Степанівна
9. Гільйошування

 

Художньо-естетичний, Навчальна програма гільйошування (Т.П. Штаманетян, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Дроцюк Любов Тарасівна
10. Природа крізь призму англійської мови Еколого- натуралісничний Навчальна програма з позашкільної освіти  еколого-натуралістичного напрямку«Природа крізь призму англійської мови»

Протокол засідання науково- методичної ради Івано-Франківськго обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 24 червня 2016 року № 2

Дроцюк Любов Тарасівна
11. Сучасна хореографія Художньо-естетичний Навчальна програма сучасної хореографії (О.Г. Воробйова, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Дяків Уляна Миколаївна
12. Гаптування шовковими стрічками

 

Художньо-естетичний, Навчальна програма« Гаптування шовковими стрічками» (автор Гарбар Н. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380) Зіняк Руслана Василівна
13. Етнографічне  краєзнавство Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Етнографічне краєзнавство», основний рівень (автори Клименко В.М., Штень Т.О., Дмитровська Ю.О.)Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

14. Соломо-плетіння Художньо-естетичний Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів : художньо- естетичний напрям / Артюх В. В., Білай І.А. та ін. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки України  від 02. 04.  2012 р. №1/11-4294 Зозук Галина Володимирівна
15. Юні охоронці природи Еколого натуралісничний Навчальна програма

 «Юні охоронці природи»

 (авторський колектив Національного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10901)

Зозук Наталія Михайлівна
16. Орігамі Художньо-естетичний Навчальна програма  з орігамі, Л.А. Осадчук, В.Г. Корнієнко;Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Іваськів Людмила Василівна
17. Виготовлення іграшок – сувенірів

 

Художньо-естетичний, Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів (І.О. Каплаух, Л.Е. Сук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Кравців Людмила Ігорівна
18. Природа крізь призму англійської мови Еколого- натуралісничний Навчальна програма з позашкільної освіти  еколого-натуралістичного напрямку«Природа крізь призму англійської мови»

Протокол засідання науково- методичної ради Івано-Франківськго обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 24 червня 2016 року № 2

Кравців Людмила Ігорівна
19. Театральне мистецтво

 

Художньо-естетичний Навчальна програма театрального мистецтва (С.О.Загоняйко, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

 

Ковальчук Ірина Володимирівна
20. Археологічне краєзнавство

 

Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Археологічне краєзнавство», основний рівень (автор Янко І.М.)

Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

 Марків Віталій Володи-мирович
21. Пішохідний туризм Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Пішохідний туризм», основний рівень (автори Сабада С.Й., Ласитчук Ю.М.

Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Марків Віталій Володи-мирович
22. Декоративно -ужиткове мистецтво

 

Художньо-естетичний Навчальна програма « Декоративно -ужиткове мистецтво

» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л. Ю.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Мигович Галина Ярославівна
23. Виготовлення сувенірів Науково-технічний Навчальна програма з виготовлення сувенірів, (Н.І. Євтушенко, О.В. Козачок)Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Мигович Галина Ярославівна
24. Основи комп’ютерних технологій Науково-технічний Навчальна програма з основ комп’ютерних технологій,

Т.В. Биковський; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Михайленко Марія Дмитрівна
25 Сучасна хореографія Художньо-естетичний Навчальна програма сучасної хореографії (О.Г. Воробйова, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Мельникович Галина Романівна
26. Виготовлення виробів з бісеру

 

Художньо-естетичний Навчальна програма виготовлення виробів з бісеру (Т.М. Кустарова, І.О. Василянська, В.П. Мельник);

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Павлишак Галина Данилівна
27. Виготовлення сувенірів Науково-технічний Навчальна програма з виготовлення сувенірів, (Н.І. Євтушенко, О.В. Козачок)Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Павлишак Галина Данилівна
28. Пізнаємо рідний край

 

Гуманітар-ний Навчальна програма  Пізнаємо рідний край» (автор Пронтенко О. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) Савчук Надія Миколаївна
29. В’язання гачком Художньо-естетичний Навчальна програма  «В’язання гачком» (автор Панас Л.К.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 09.07.2014, лист ІІТЗО від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1343) Савчук Надія Миколаївна
30. Ляльковий театр Художньо-естетичний Навчальна програма театрального мистецтва(С.О.Загоняйко, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Стрижак Любов Дмитрівна
31. Театральне мистецтво Художньо-естетичний Навчальна програма театрального мистецтва (С.О.Загоняйко, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Тичковська Ольга Олексіївна
32. Акторська майстерність Художньо-естетичний Навчальна програма акторської майстерності (Ю.В. Гасиліна); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Тичковська Ольга Олексіївна
33. Виготовлення виробів з бісеру

 

Художньо-естетичний Навчальна програма виготовлення виробів з бісеру (Т.М. Кустарова, І.О. Василянська, В.П. Мельник);

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Транжиліна Олександра Михайлівна
34. Сучасна хореографія Художньо-естетичний Навчальна програма сучасної хореографії (О.Г. Воробйова, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Урядко Мар’яна Василівна
35. Виготовлення іграшок – сувенірів

 

Художньо-естетичний Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів (І.О. Каплаух, Л.Е. Сук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Черпак Надія Дмитрівна
36. Етнографічне  краєзнавство Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Етнографічне краєзнавство», основний рівень (автори Клименко В.М., Штень Т.О., Дмитровська Ю.О.)Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Черпак Надія Дмитрівна
37. Сучасна хореографія Художньо-естетичний Навчальна програма сучасної хореографії (О.Г. Воробйова, Н.В. Войчук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Чопей Ольга Вікторівна
38. Етнографічне  краєзнавство Туритсько-краєзнавчий Програма гуртка «Етнографічне краєзнавство», основний рівень (автор Мицкан І.Й.) Рекомендовано

науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( протокол засідання науково-методичної ради Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27.06.2014 р. №2)

Яцишин Марія Василівна
39. Художня вишивка Художньо-естетичний Навчальна програма художньої вишивки (А. М. Дмитрук, В.П. Мельник); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Абрам Ольга Тарасівна
40. Образотворче мистецтво Художньо-естетичний Навчальна програма « Образотворче мистецтво» (автори Міщенко В. П., Панченко Н .В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) Візнович Юлія Василівна
41. Геометричне моделювання Науково-технічний Навчальна програма «Геометричне моделювання» (автори Степаниши З.М., Мартинюк-Лотоцька К.П.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 09.07.2014, лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1349) Глушко Василь Леонович
42. Рослини – символи України Еколого натуралісничний Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Рослини – символи України»

Протокол засідання науково- методичної ради Івано- Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Від 29 грудня 2016 року № 4

Гуліватий Юрій Борисович
43. Виготовлення іграшок – сувенірів Художньо-естетичний Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів (І.О. Каплаух, Л.Е. Сук); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Гуць Наталія Михайлівна
44. Цифрова фотографія Науково-технічний Навчальна програма з цифрової фотографії,Ю.М. МалиновськийРекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Іванов Сергій Миколайович
45. Вокальне мистецтво Художньо-естетичний Навчальна програма вокального мистецтва (Н.З. Чернікова); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)

Король Марія Миколаївна
46. Мистецтво нашого народу

 

Художньо-естетичний, Навчальна програма

 «Мистецтво нашого народу»

 (автор Корнієнко А.В.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-66)

Куличок Галина Михайлівна
47. Пізнаємо рідний край Гуманітарний Навчальна програма « Пізнаємо рідний край» (автор Пронтенко О. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) Куличок Галина Михайлівна
48. Геометричне моделювання Науково-технічний Навчальна програма «Геометричне моделювання» (автори Степаниши З.М., Мартинюк-Лотоцька К.П.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 09.07.2014, лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1349) Маринець Володимир Зіновійович
49. Писанкарство Художньо-естетичний Навчальна програма писанкарства (Л.В. Турукіна, І.О. Василянська, В.П. Мельник); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Олексин Мар’яна Богданівна
50. Художня вишивка Художньо-естетичний Навчальна програма художньої вишивки (А. М. Дмитрук, В.П. Мельник); Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Пухта Світлана Василівна
51. Конструю-вання та моделювання одягу Науково-технічний Навчальна програма моделювання та конструювання одягу (Р.М. Каплан, В.П. Мельник) ;

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)

Ткач Галина Дмитрівна
52. Початкове технічне моделювання Науково-технічний Навчальна програма з початкового технічного моделювання, С.О. Лихота, В.Г. Корнієнко; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Туз Надія Василівна
53. Образотворче мистецтво Художньо-естетичний Навчальна програма « Образотворче мистецтво» (автори Міщенко В. П., Панченко Н .В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015) Цапів Людмила Богданівна
54. Рослини – символи України Еколого натуралісничний Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Рослини – символи України»

Протокол засідання науково- методичної ради Івано- Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Від 29 грудня 2016 року № 4

Шевчук Любов Романівна